Nyttodjur mot Bladlöss 300 stk

OBS! ENDAST TILL FÖRSÄLJNING INOM SVERIGE!
Beställning gjord före söndag kl 12 skickas tisdag nästkommande vecka.
Görs din beställning senare än söndag så skickas beställningen nästkommande tisdag.

Denna produkt skickas direkt från vår leverantör till dig, så produkten kan inte hämtas upp i butik.

Bilder och text från Biobasiq Sverige AB

225kr

In stock

Description

Bladlusstekel (Aphidius colemani)
Nyttodjur som bör användas främst till förebyggande utsättning mot bladlöss. Bra förmåga att finna de första invaderande bladlössen i kulturen.

Biologi

Bladlusstekeln är en 2-3mm lång stekel, som aktivt genomsöker kulturen efter bladlöss. Dock är det bara ett visst spektrum av bladlusarter som parasiteras. När stekeln finner bladlusen, undersöker den först den om den redan skulle vara stucken av en annan stekel-om inte-lägger den ett ägg i bladlusen.

Efter några dagar dör bladlusen och förvandlas efter ca. 8-10 dagar till en grå uppsvullen kokong (mumie) (se foto). Hela utvecklingen sker inne i kokongen. Efter ca.14 dagar gnager sig bladlusstekeln ut genom ett helt runt hål i bakändan av bladlusmumien.

Bladlusstekeln kan bl.a. distraheras av myror.

Förekomsten av hyperparasiter ser man genom att utgångshålets kanter är ojämna(naggade).

Produktbeskrivning
Bladlusstekeln levereras i flaskor med 500st puppor och några få kläckta vuxna individer.

Användning:

Bladlusstekeln används främst förebyggande.
I grönsaker används ca. 0,2 st /kvm varje vecka.
I prydnadsväxter används 2-4 st /kvm varje vecka eller var 14:e dag.
Kokongerna (eller pupporna) fördelas jämnt i kulturen på så många ställen som möjligt.
Aktiv vid ca. 15 – 35°C. Optimala temperaturer är 18 – 28°C.

Aphidius colemani är verksam mot:

Persikbladlus (Myzus persicae)
Gurkbladlus (Aphis gossypii)
Havrebladlöss på Bankplantor.
också effekt mot vissa andra arter av bladlöss, som inte uppträder så ofta i växthus, t.ex. betbladlus (Aphis fabae).
Förvaring
Utsättning bör ske direkt efter mottagandet, men kan i nödfall förvaras ett par dagar vid 8 – 10°C.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.